ECR Forum for Cooperation 2013 - Strategic Sessions / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: ECR Polska, L'Oreal, Federacja Polskich Banków Żywności, Google Polska
Author: n/a

Companies need to change their ways of making business if they want to stay on the top. The market has matured to the sustainable development and sustainability is no longer just a PR slogan.
Internet and mobile technologies are already in common use in trade, and their importance will only grow.
FMCG major corporations should expect the reduction in the supply of skilled management - every year there will be fewer university graduates, and they will be less interested in working for FMCG companies.
During the two strategic sessions the importance of cooperation between trading partners was stressed. The speakers showed the opportunities to reduce food waste and to achieve cost savings through sustainable development. Business leaders and mentors spoke about trends that will shape the FMCG market and affect the development of businesses.

__________

Firmy chcąc utrzymać się na ryku w długim okresie muszą zmienić swój sposób działania. Rynek dojrzał już do zrównoważonego rozwoju a sustainability przestało być tylko hasłem PR-owym.
Internet i technologie mobilne na dobre zagościły już w handlu, a ich znaczenie będzie rosło.
Duże korporacje FMCG muszą przygotować się na zmniejszenie podaży wykwalifikowanej kadry managerskiej – z roku na rok mniej będzie absolwentów studiów wyższych, mniejsze też będzie zainteresowanie pracą w korporacjach FMCG.
Podczas dwóch sesji strategicznych Forum Współpracy ECR Polska podkreślono znaczenie współdziałania partnerów handlowych, przedstawiono możliwości zmniejszenia marnotrawstwa żywności i osiągnięcia oszczędności poprzez zrównoważony rozwój. Liderzy i mentorzy biznesu opowiedzieli o trendach jakie kształtować będą rynek FMCG i wpłyną na rozwój biznesów.


Prelegenci / Speakers:

Jean Charles Bondy (Managing Director, L’Oreal Polska), Mateusz Boruta (Dyrektor Zarządzający, ECR Polska): ECR in Poland, 15th Anniversary… because good cooperation pays off!
Ahmed Elafifi (CEO, Coca-Cola HBC Polska): Our strategies, reflecting consumer / market changes, for sustainable growth together with our retail partners.
Marek Borowski (Prezes Zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności): Sposoby ograniczania strat żywności i fenomen logistyczny Banków Żywności.
Jerzy Cichostępski (Co-Chairman Supply Forum, ECR Polska): Wiodące trendy polskiego rynku FMCG – wnioski z Open Space Meeting.
Jonathan Scott (Koźmiński Univercity): Profiting from Sustainability.
Michał Kramarz (Head of Retail, Google Polska): Przyszłość handlu: Jak połączyć to, co najlepsze w sklepie z tym, co najlepsze on-line.
Andrzej Kurkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego): Szkolnictwo Wyższe w Polsce a rynek pracy.

____________

Filmy do prezentacji Michała Kramarza, Google Polska / Films from Michał Kramarz's presentation, Google Poland:

Film 1: Mall of America, http://www.youtube.com/watch?v=2DdEjaJHRyA
Film 2: Adidas & Intel, http://www.youtube.com/watch?v=lUwL8tMHRNc
Film 3 Adidas NEO Window Shopping, http://www.youtube.com/watch?v=7ZXucLUfh0U   
Film 4: GORTZ, http://www.youtube.com/watch?v=uSn7c1uw1_A
Film 5: Burbery 121 Regent Stree, http://www.youtube.com/watch?v=CokbQWI_15U
Film 6: Take Business Inside, http://www.youtube.com/watch?v=bo9Vd-ABA8k
Film 7: Project Glass, One Day, http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4


 

ECR Forum for Cooperation 2013 - Supply Chain Efficiency Breakout Session / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Institute of Logistics and Wareousing, Carlsberg Polska, Nielsen, Lego, Sonoco, DHL
Author: n/a

Efficiency in supply chains can be increased through effective cooperation between trading partners. Six case studies in this practical sessions showed real benefits of cooperation in the consolidation of warehouse space, the introduction of barcode data bars for private label retail chain, outsourcing of non core packaging and MRO, sales forecasting to prevent Out of Stock. The new ECR Poland and the Institute of Logistics and Warehousing project was presented – common benchmarking platform that allows fair comparison of key logistics’ indicators.

__________________


Wydajność w łańcuchach dostaw zwiększyć można poprzez efektywne współdziałanie partnerów handlowych. Sześć case study w tej sesji praktycznej wykazało rzeczywiste korzyści współdziałania w zakresie konsolidacji powierzchni magazynowych, wprowadzenia kodów kreskowych data bar dla produktów marki własnej sieci handlowej, outsourcingu procesów pakowania towarów i MRO, prognozowania sprzedaży w celu zapobiegania Out of Stockom. Przedstawiony został również nowy projekt ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania – platforma benchmarkingowa umożliwiająca rzetelne porównanie podstawowych wskaźników logistycznych.


Prelegenci / Speakers:

Marcin Dopierała (Regionalny Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska), Witold Grzesik (Kierownik Działu IT ds. Operacyjnych, Aniemex): Wdrożenie kodów kreskowych GS1 DataBar w grupie produktów marki własnej sieci Biedronka.
Karolina Kolińska (Kierownik Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania), Dariusz Krasoń (Manager ds. Logistyki, Carlsberg Polska): Powszechny barometr logistyczny - platforma benchmarkingowa ECR i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Jarosław Bogusz (Global Account Manager, Nielsen Italy): Dostępność towaru w sieci (On Shelf Availability). Jak ograniczać Out of Stocki w celu zwiększenia sprzedaży? Przykłady z case studies.
Chris Hill (European Business Development Director, Sonoco Packaging Services): Full full Service: outsourcing non core packing activities – the LEGO experience.
François Mir (Directeur Supply Chain Organisation et Systemes, Carrefour Polska), Katarzyna Piątkowska (National Logistics Manager, Coca-Cola HBC Polska), Guilhem Vicaire (Poland Operations Director, FM Polska): The triple Win Model. How to optimize the supply chain from factory to consumer's basket.
Andrew Edwards (VP Business Development, DHL Supply Chain): MRO (Maintenance, repair, and operations) – why should you care? The unknown value.


 

ECR Forum for Cooperation 2013 - Legal Workshop / ECR Poland Annual Conference

Anna Kwiatek 2013.06.27

Publication Date: 2012
Publication Language: Polish
Publication Country/Region: ECR Poland
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: BCKS
Author: n/a

WARSZTAT PRAWNY: Prawne aspekty partnerstwa w łańcuchu dostaw.

Współdzielenie łańcucha dostaw (ang. shared supply chains) otwiera przed przedsiębiorcami szereg oczywistych korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów i redukcja wzajemnego ryzyka. Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych prawnych aspektów tej formy organizacji ciągów logistycznych, w szczególności ukazanie ewentualnych zagrożeń w zakresie zachowania poufności i tajemnicy handlowej przedsiębiorstw.

Prowadzący:  
Piotr Michałowski, Piotr Szwechłowicz (Aplikanci Radcowscy, Bobiński Ciepierski Kirchner Schwartz Adwokacka Spółka Partnerska)


 

The 9th ECR Forum 2013 in Russia. Supply Chain world best practices

Admin 2013.06.10

Publication Date: 2012
Publication Language: English
Publication Country/Region: ECR Europe
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: CARREFOUR, HEINZ, MARS, METRO CASH&CARRY, K.HARTWALL, RETAIL QUIP AUSTRALIA
Author: n/a

Supply Chain  world best practices

Outstanding achievements of the winners of the ECR Europe Award: Efficient pooling - the case-study from the leading European retailer Carrefour and Speed docking initiative. Is Russia ready for a national competition in logistics?


Лучшие мировые практики в цепочке поставок
Выдающиеся достижения победителей ECR Europe Award: Поставки сборных грузов - опыт ведущего европейского ритейлера Carrefour, а также инициатива Speed docking от Heinz. Готова ли Россия к национальному соревнованию по логистике?


Speakers/ Докладчики:


Matteo GASPARINI, Transport Manager, CARREFOUR (ITALY);
Tom TILLEMANS, Head of Logistics Network Development, HEINZ (The Netherlands);
Igor MAZAEV, Customer Care and Outbound Logistics Manager, MARS;
Elena POPOVA, METRO CASH&CARRY;
Vesa Tempakka, CEO, K.HARTWALL;
Tom Hart-Davies, Managing Director, RETAIL QUIP AUSTRALIA.


Presentations/Презентации:ECR_Forum_2013_BO11_Carrefour
ECR_Forum_2013_BO11_Heinz
ECR_Forum_2013_BO11_Metro_CC_Mars
ECR_Forum_2013_BO11_KHartwall
 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Plenary session

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Metro Cash & Carry Russia, Kraft Foods Russia, Dixy Group, Nestle, Lenta, O’KEY, Auchan Russia, Unilever, Danone-Unimilk, Colgate-Palmolive , ECR Russia
Author: Pieter Boone, David Steer, Ilya Yakubson, Chris Tyas, Jan Dunning, Sebastien Verhaeghe, Ludovic Holinier, Sanjiv Kakkar, Filip Kegels, Burc Cankat, Maximilan Musselius

Speakers/Докладчики:

 • Pieter Boone, ECR Russia Board of Directors CoChairman, Managing Director Metro Cash & Carry Russia; 
 • David Steer, ECR Russia Board of Directors CoChairman, President Kraft Foods Russia; 
 • Ilya Yakubson, President Dixy Group; 
 • Chris Tyas, Head of Supply Chain for ZEUR, Nestle;
 • Jan Dunning, CEO, Lenta; 
 • Sebastien Verhaeghe, Executive Director, O’KEY; 
 • Ludovic Holinier, Management Control Director, Nasha Raduga, Auchan Russia 
 • Sanjiv Kakkar, Executive Vice President Unilever Russia, Ukraine, Belorus; 
 • Filip Kegels, CEO Danone-Unimilk; 
 • Burc Cankat, Vice President and General Manager, Colgate-Palmolive Russia; 
 • Maximilan Musselius, Executive director, ECR Russia; Expert Council «Electronic documents - sustainable economy»
Presentations/Презентации:


 

The 8th ECR Forum 2012 in Russia. Supply Chain best practices

Admin 2012.06.15

Publication Date: 2012
Publication Language: English , Russian
Publication Country/Region: ECR Russia
Publication Type: Presentation
Publisher: n/a
Companies involved: Nestle, Metro C&C, Auchan, Unilever, ComArch
Author: Roberto Mennilli, Julia Kalistratova, Philippe Hedoux, Alexander Guzhvin, Olga Wislawnych

Supply Chain best practices 
How to adopt the best Supply Chain practices to Russian realities, taking into account local peculiarities.

Цепочка поставок: лучшие практики 
Как адаптировать лучшие европейские практики работы в цепочке поставок к российским реалиям, принимая в расчет географию и технологическую оснащенность.

Speakers/
Докладчики:

 • Roberto Mennilli, Supply Chain Director, Nestle; 
 • Julia Kalistratova, Supply Chain Director, Metro C&C; 
 • Philippe Hedoux, Management control director, Auchan;
 • Alexander Guzhvin, Senior Business Analyst, EDI expert Unilever; 
 • Olga Wislawnych, Business Solution ManagerComArch;

Presentations/
Презентации: 


Posts 1 - 6 of 51
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Next | Last | All