3 element(s)

EDI Best Pracitice (ECR Poland '2004)

Mateusz Boruta 2010.09.29


The chief objective for publishing this document was gathering a set of recommendations concerning the practice and rules of implementing EDI on the Polish market. The document covers the best practice of using EDI, the basic steps in execution of an EDI project, as well as descriptions of recommended EDI solutions available on the Polish market. It also includes an executive summary listing the most prominent success factors, benefits of implementing EDI as well as most common problems reported by companies experienced in EDI. „Best Practice” is a product of the EDI Special Interest Group (EDI SIG), created in 2001 on the initiative of members of ECR Polska. The EDI SIG’s objective is achieving agreement and standardisation of EDI messages used in trade relations among suppliers and retailers.

Download English-Polish versionEDI Information Package for Suppliers (ECR Poland '2005)

Mateusz Boruta 2010.09.29

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI
Elektroniczna wymiana danych to wymiana standardowo sformatowanych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów handlowych. Na rynku polskim już od kilku lat wdrażana jest ta technologia przede wszystkim przez duże sieci detaliczne.

Niniejszy dokument powstał w celu szczegółowego wyjaśnienia tych zagadnień, które były dotąd źródłem najczęściej popełnianych błędów. Opiera się on na dokumencie „Dobre praktyki EDI ” który powstał w wyniku prac Grupy ds. EDI przy ECR Polska. Rolą Grupy jest uzgadnianie i ujednolicanie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi. Zawarte tutaj wytyczne są respektowane przez wszystkich członków grupy ds. EDI tj: AHOLD, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, MAKRO, REAL, JERONIMO MARTINS DISTRIBUTION.

Niniejszy dokument omawia nastepujące zagadnienia: - przyjęte zasady identyfikacji towarów w komunikatach EDI - przyjęte zasady identyfikacji partnerów handlowych w komunikatach EDI - zasady dopasowania danych podstawowych.

Download in PolishCategory Management Best Practices (2007, Poland)

Mateusz Boruta 2009.10.22


Dobre_praktyki_zarzadzania_kategoria_ECRPolska_2007-1Z olbrzymią radością informujemy, że nakładem pracy Porozumienia ECR Polska oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania wydane zostały "Dobre Praktyki Zarządzania Kategorią".

Ten wyjątkowy dokument jest podsumowaniem prac ECR Polska, tworzenia standardów i wymiany doświadczeń zarówno przedstawicieli detalistów, jak i firm produkcyjnych sektora FMCG.
Dobre Praktyki CatMana, jak najczęściej wyrażaliśmy się o dokumencie - standaryzują i oferują praktyczną wiedzę, pomagając w lepszym zrozumieniu wspólnych interesów i korzyści, tym samym - przyczyniają się do lepszej współpracy w łańcuchach dostaw.
Dokument stanowi swoiste kompendium i jest dodatkowo wzbogacony wartościowymi załącznikami. Użyteczny jest dla wielu odbiorców, m.in.:
- dla doświadczonych praktyków CatMana
- dla nowicjuszy w branży
- dla osób nie zajmujących się zarządzaniem kategorią (by poznać ten obszar funkcjonowania biznesu i lepiej zrozumieć wyzwania oraz pracę koleżanek i kolegów z firmy)
- dla mediów / studentów / świata akademickiego.


Download Category Management Best Practices POLAND 2007