1 element(s)

Shelf Ready Packaging (2008, Finland)

2009.11.04

ECR-Fin-SRP
Arvoketjun eri vaiheissa pakkauksen perustehtävät - tuotteen suojaaminen, informaation välittäminen ja tuotteen käsittelyn helpottaminen ovat samat - mutta niiden painotus vaihtelee.
Tässä julkaisussa käydään läpi pakkaukselle asetettavat keskeiset vaatimukset erityisesti myyntivalmiin myymäläpakkauksen osalta. Lisäksi käsitellään myyntivalmis myymäläpakkaus osana kokonaispakkaamista.


Download ECR Fin SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset